Algemene voorwaarden

Wat mag jij verwachten van de Huidzorg laserklinieken?

Bestaande uit:

 • Laser Centrum Biltstraat BV (Utrecht, Den-Haag en Best)
 • Laser Centrum Almere BV
 • Laser Centrum Amersfoort BV (Laser Centrum Amsterdam)

Verder te noemen HzLK.

 1. Wij lichten je op een duidelijke wijze voor over de aard, omvang en doel van de behandeling.
 2. Wij lichten je voor over de meest voorkomende lichamelijke risico’s, welke uit een behandeling kunnen voortvloeien.
 3. HzLK zal zich volledig inzetten voor het behalen van een zo goed mogelijk resultaat. Omdat de huid aan permanente invloeden, zowel extern als intern onderhevig is, zoals: zon, licht, kou, warmte, hormonen, pigmentatiegenen, onderliggende ziekten, allergieën, etc., kan HzLK niet 100% garantie geven op het resultaat en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet slagen van de behandeling. Het aantal behandelingen is per individu sterk verschillend, HzLK kan daarom enkel een indicatie geven van het aantal behandelingen:
Behandelindicatie Aantal behandelingen
Overbeharing 6-15
Tatoeage prof 8-15*
Tatoeage amateur 3-6*
Vaataandoeningen 2-8
Pigmentafwijkingen 1-4
Littekens 3-6
Acne 4-6
Huidverjonging 3-6

* Bij behandeling met Picolaser circa 25-40% minder behandelingen

 1. De behandelaars/werknemers van de HzLK gaan zorgvuldig om met je persoons -en medische gegevens. Wij doen dit in lijn met de bepalingen over de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij het maken van de afspraak of wijzigen van de afspraak ontvang je een bevestigingsmail. Twee dagen voor de behandeling ontvang je een herinneringsmail. 24 Uur voor de behandeling ontvang je een reminder via sms. Maximaal twee keer per jaar versturen wij een e-mail of sms met informatie over onze diensten en/of producten.
 2. HzLK maakt aantekeningen van de gegevens over de uitgevoerde verrichtingen, voor zover dit voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en registreert deze gegevens.
 3. Beëindiging van de behandelingsovereenkomst kan te allen tijde plaatsvinden.
 4. HzLK overhandigd op aanvraag de tarieven, zie prijslijsten receptie. Geldigheid prijslijst onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 5. Wij streven ernaar email binnen 48 uur te beantwoorden: ons emailadres: info@huidzorgklinieken.nl

Wat verwachten wij van jou?

 1. Voor het optimaal uitvoeren van de behandelingsovereenkomst zal je gevraagde inlichtingen verstrekken, medewerking verlenen en het gebruik van medicijnen opgeven.
 2. Je dient de volgende aandachtspunten in acht te nemen: niet voor en/of tussentijds: harsen, epileren, zonbaden, zonnebankbezoek/ UV licht, of zelfbruinende crèmes aanbrengen en na de behandeling 3 dagen geen sauna bezoeken. Overige aandachtspunten worden gemeld door ons. Deze zijn afhankelijk van de behandeling.
 3. Bij verhindering dient een afspraak minimaal 24 uur van te voren telefonisch afgezegd te worden of buiten kantoortijden per mail of door het antwoordapparaat in te spreken. Afspraken van 60 minuten of langerdienen minimaal 48 uurvan te voren afgezegd te worden.  Bij gebreke zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen van de gereserveerde tijd, te weten: €35 per tijdseenheid (=20 minuten).
 4. Behandelingen c.q. afspraken worden contant of met pin voldaan. Indien hier met goedkeuring van het HzLK van wordt afgeweken, dient aan de betalingsverplichting binnen 2 weken voldaan te zijn. Incassokosten worden in rekening gebracht volgens de wettelijke toeslagen die hierop betrekking hebben.
 5. Indien je in gebreke bent, blijf je het verschuldigde te voldoen. Je zal zonder dat een ingebrekestelling vereist is over het verschuldigde bedrag plus de wettelijke toeslagen betalen, vanaf de vervaldatum van de factuur evenals de buiten rechterlijke kosten verschuldigd zijn.
 6. Voor klachten wend je je tot de directie van het HzLK. Mocht je klacht niet naar tevredenheid behandeld zijn, kan je je richten tot het secretariaat van de Nederlandse vereniging van Huidtherapeuten (NVH).
© Copyright 2024 - Huidzorg Laserklinieken