Klachtenregeling

Een klacht kan betrekking hebben op de geleverde zorg maar ook op de dienstverlening of de organisatie van de praktijk. U kunt het gevoel hebben onvoldoende te zijn geïnformeerd en/of is de behandeling niet verlopen zoals verwacht of afgesproken.

Indien u een klacht heeft met betrekking tot geleverde zorg, informatieverstrekking of dienstverlening is het mogelijk om eerst een gesprek aan te gaan met uw behandelaar. Vaak is er sprake van een miscommunicatie en kan dit al opgelost worden door middel van een gesprek.

Indien dit voor u niet afdoende is liggen er in de wachtruimte klachtenformulieren welke ingevuld kunnen worden. Het personeel van Huidzorg Laserklinieken zal er zorg voor dragen dat dit formulier volledig is ingevuld en wordt ingeleverd bij de directie. Indien u een klacht telefonisch of via de e-mail aan ons doorgeeft zal het formulier intern worden ingevuld en ook worden ingeleverd bij de directie.

Binnen 7 werkdagen ontvangt u een bevestiging indien wij de klacht hebben ontvangen. Daarna zal er een afspraak gemaakt worden om in gesprek te gaan met u, de directie en de desbetreffende behandelaar.

Mocht dit nóg niet afdoende zijn kunt u uw klacht kenbaar maken bij het Klachtenloket Paramedici. Leden van Nederlandse Vereniging voor Huidtherapeuten, waaronder de Huidzorg laserklinieken, zijn hierbij aangesloten.

Indien nodig kunt u uw klacht hier indienen. Dit kan via het online formulier of schriftelijk. U dient dan het formulier uit te printen vanaf de website. De onafhankelijke klachtenfunctionaris bekijkt/beoordeeld uw klacht. U krijgt binnen 14 dagen een reactie van de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht. De klachtenfunctionaris van het KLP zal ook contact opnemen met de betrokken zorgverlener. Binnen 6 weken zal de zorgverlener zijn/haar oplossing aan u kenbaar moeten maken.

Als de geboden oplossing of de wijze waarop de klacht is afgehandeld niet voldoende is kunt u nog terecht bij de geschillencommissie.

Een klacht indienen via het KLP kost u niets. Wilt u een oordeel van de geschillencommissie dan betaald u €50,- griffierrechten als tegemoetkoming voor de kosten. Als u ook een schadevergoeding eist kost dit €100,-. Deze kosten zijn voor u, ongeacht of u in het gelijk wordt gesteld of niet.

Contactgegevens

Huidzorg laserklinieken:
Tel: 030-2145909
Email: info@lasercentrumbiltstraat.nl

Klachtenloket Paramedici:
Tel: 030 310 09 29
Email: info@klachtenloketparamedici.nl
Website: https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

Kwaliteitsregister paramedici
Postbus 19207
3501 DE Utrecht

© Copyright 2024 - Huidzorg Laserklinieken